Algemene Voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze diensten en website. Door gebruik te maken van onze diensten en website accepteert u deze algemene voorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of een deel van deze voorwaarden, mag u onze diensten of website niet gebruiken.

Diensten

We bieden een verscheidenheid aan IT-services, inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van hardware, het bouwen van websites en het bouwen van netwerken. We zullen redelijke vaardigheid en zorg aanwenden bij het leveren van de diensten, maar we kunnen niet garanderen dat de diensten foutloos of ononderbroken zullen zijn. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade die u lijdt als gevolg van fouten of onderbrekingen in de services.

Betaling

De betaling voor de diensten die wij leveren, moet volledig zijn voldaan voordat de diensten worden verleend. Wij accepteren betaling per creditcard, debetkaart en bankoverschrijving. Als u niet op tijd betaalt, kunnen wij u rente in rekening brengen over het achterstallige bedrag tegen een tarief van 2% per maand of de maximale wettelijke rente die is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, afhankelijk van welke lager is.

Terugbetalingen

Als u niet tevreden bent met de geleverde diensten, kunt u een terugbetaling aanvragen. We zullen terugbetalingsverzoeken van geval tot geval in overweging nemen en zullen een terugbetaling verstrekken als we vaststellen dat de diensten niet zijn geleverd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de diensten en website behoren toe aan ons of onze licentiegevers. U mag geen enkel deel van de diensten of website voor commerciƫle doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade die u lijdt als gevolg van uw gebruik van de diensten of website, behalve voor verlies of schade die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze algemene voorwaarden of onze nalatigheid.

Jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waarin ons bedrijf is gevestigd, en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van dat rechtsgebied .

Neem contact op


Als u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via email: [email protected] of telefonisch op +32 484 665 071.